بلاگ علمی دانشجویان محیط زیست

پایگاه علمی و بررسی محیط زیست

بلاگ علمی دانشجویان محیط زیست

پایگاه علمی و بررسی محیط زیست

بلاگ علمی دانشجویان محیط زیست

اولین تجربه دانشجویان محیط زیست

بایگانی

اسلام و محیط زیست

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۷:۰۳ ب.ظ | masod rezaei | ۱ نظر
اسلام و محیط زیست
در اسلام نیز به ارتباط درست انسان با محیط زیست تاکید بسیاری شده است. زمین میراث صالحان و انسان مامور عمران اوست.[5]
در اخلاق اسلامی نیز دستورات و توصیه¬های فراوانی در حفاظت از محیط زیست و بهسازی آن آمده است. منع از اسراف و بهره¬برداری درست از منابع طبیعی، اجازه استفاده از زمین به شرط احیا، منع از قطع درختان میوه¬دار و منع از استفاده مواد سمی و آلوده¬کننده محیط زیست حتی در جنگ با کفار، نمونه¬هایی از آن است.[6]

[5]. هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها (هود 61)
[6]. اصغری اصفهانی، لفمجانی، مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، نشر فرهنگ اسلامی،

رویکردهای اخلاقی محیط زیستی

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۷:۰۲ ب.ظ | masod rezaei | ۵ نظر
اختلاف نظر در این که چه هویت‌هایی از جایگاه اخلاقی مستقل برخوردارند، باعث شده نظریات مختلفی در محیط زیست‌گرایی پدید‌آید که این نظریات طیفی از نظریات سطحی تا نظریات عمیق را تشکیل می‌دهند. برای اشاره گویا به این نظریات می‌توان از اصطلاح سبز استفاده کرد.
محیط زیست‌گرایی سبز روشن
رویکرد عملی این دیدگاه به مشکلات محیط زیست را در چهار قضیه می‌توان خلاصه کرد:
1. مشکلات محیط زیست عبارتند از تغییراتی محلی یا جهانی در محیط زیست که ناشی از عمل انسان یا غیر آن بوده، و رفاه انسان را تهدید می‌کند.
2. انسان‌ها در هر مورد که بتوان این تغییرات را کنترل کرد یا دگرگون ساخت دلیل کافی دارند که به شیوه‌ایی عمل کنند که از آسیب‌ها پرهیز شود؛ این شیوه‌ها شامل تغییر در رفتار فردی و پشتیبانی جمعی از ضوابط پذیرفته‌ شده ‌است.
3. رفاه انسان وابسته به رفاه بسیاری از چیزهای دیگر است، خواه به سبب فایده‌ای که به انسان می‌رساند و خواه به دلیل اهمیت ذاتی که برای انسان دارد. لذا باید با اقداماتی که برای تأمین رفاه انسان پیش‌بینی شده از آنها مراقبت شود.
4. چون تنها انسان جایگاه اخلاقی مستقل دارد، تنها حفاظتی که برای موجودات غیر انسانی می‌توان طلب کرد، همان اقداماتی است که به دلیل اهمیت این موجودات برای انسان اعمال می‌شود.
محیط زیست‌گرایی سبز تند یا سبز تیره
سبز‌ترین موضع را در سه قضیه می‌توان خلاصه ‌کرد:
1. مشکل محیط زیست عبارت‌است از هرگونه تغییری که در این عرصه نامحدود برای هر چیز خطر ایجاد می‌کند.
2. برای جلوگیری از این خطرهای لازم است عامل انسانی برای خود وظایفی به مراتب وسیع‌تر از آنچه اخلاقیات سنتی حکم می‌کند به رسمیت بشناسد، چه اخلاقیات سنتی تنها برای انسان جایگاه اخلاقی مستقلی قائل می‌شود.
طرفداران این دیدگاه براین عقیده‌اند که اخلاق سنتی برای حل مشکلات محیط ریست منابع کافی در اختیار ندارد. مدعای آنها این استکه قضیه چهارم در موضع سبز روشن نادرست ا ست و باید به جای آن قضیه زیر را دنبال کرد:
3. موجودات زنده و نظام‌های طبیعی (دست کم آنها که دارای موجود زنده هستند) به خودی خود اهمیت دارند، به این معنا که جایگاه مستقلی دارند.
حامیان این عقیده، عدم کفایت اخلاقیات سنتی غرب در تأمین همه دل‌مشغولی‌های زیست‌محیطی را درقالب مثالی از «آخرین انسان» اثبات می‌کنند. مقصود آنها از آخرین انسان فردی است که از فروپاشی نظام جهان جان سالم به در برده ‌است. آنان معتقدند که اخلاقیات سنتیِ انسان محور نمی‌تواند مبنای محکومیت اعمال آخرین انسان را فراهم کند و در نتیجه بر اساس این اخلاقیات چنین فردی مجاز به هرگونه تخریبی در طبیعت خواهد بود. در حالی که وجداناً چنان اعمالی خطاست و از این رو باید به اخلاق جدیدی متوسل شد.[4]

[4]. جمعی از نویسندگان،‌ اخلاق کاربردی، همان، ص201-204

مسائل زیست محیطی

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۷:۰۱ ب.ظ | masod rezaei | ۲ نظر
مسائل زیست محیطی
عمده¬ترین مسائل اخلاق محیط زیست حول دو محور بحث می¬شوند:‌ اول این که با عنایت به تفکیک ارزش ذاتی از ابزاری چه نوع ارزشی را برای محیط زیست قایل شویم؟ یک چیز در صورتی ذاتا خوب است که فی نفسه ارزشمند باشد و در صورتی به لحاظ ابزاری خوب است که گرچه لزوما از خوبی فی نفسه برخوردار نیست ولی به خوبی می انجامد و مثلا قطع عضو بدن هیچ خوبی ذاتی ندارد اما ممکن است به سلامتی و تندرستی بدن بیانجامد.[2] کسانی که ارزش محیط زیست را ذاتی می¬دانند براین باورند که باید به دنبال تاسیس اصول اخلاقی جدیدی جدای از مکتب های رایج اخلاق سنتی بود. از نظر این گروه اصول اخلاقی سنتی به شدت انسان محور بوده و منافع محیط زیست را فدای منافع انسانی می کند.

در محور دوم از نحوه اندیشیدن آدمی در خصوص رابطه اش با محیط زیست بحث می شود؛ آیا رابطه آدمی با طبیعت باید مانند رابطه شاگرد با استاد تنظیم شود که دراین صورت باید با پیروی از طبیعت روش درست رفتار کردن را از خود طبیعت بیاموزیم؟‌ یا این که آدمی نیز باید خود را جزیی از طبیعت و ته تافته جدا بافته از آن بداند. در این صورت نباید خود را برتر از طبیعت بداند و به بهره کشی از آن رو آورد.[3]
صاحب نظران اخلاق محیط زیست بر اساس سه رویکرد عمده در فلسفه اخلاق، سه نظر را در مواجهه ما با محیط زیست پدید ‌آورده‌اند. مثلاً پیتر سینگر درباره نحوه تعامل ما با حیوانات از موضعی سود گرایانه سخن می‌گوید. از سوی دیگر برخی این مسأله را نمودی از وظیفه‌گرایی می‌دانند. گروهی دیگر نیز با انتقاد از هردو گرایش فوق موضعی فضیلت‌گروانه در چگونگی برخورد با حیوانات اتخاذ کرده‌اند.

[2]. پالمر،‌ مایکل، مسائل اخلاقی، ترجمه علی رضا آل بویه،‌ قم، ‌پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385،‍‍ ص73-74
[3]. بنسون، جان، ‌ اخلاق محیط زیست،‌ ترجمه غلامحسین وهاب زاده،‌ انتشارات جهاد دانشگاهی،‌1382، ص 294

اخلاق و محیط زیست

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۸ ب.ظ | masod rezaei | ۰ نظر
یکی از قدیمی¬ترین شاخه¬های اخلاق کاربردی، اخلاق محیط زیست است.
اخلاق زیست محیطی شاخه‌ای از مطالعات است که تعاملات انسان با محیط غیر انسانی را از منظر اخلاقی بررسی می‌کند. در اخلاق سنتی عموما انسان که موجودی مختار و دارای افعال و آثاری است محور مسائل اخلاقی بوده است. لیکن تحولات اخیر و تاثیر¬گذاری فن آوری¬های جدید در تخریب سریع و ناجوانمردانه محیط زیست زمینه توجه را به جانب غیر از انسان اعم از حیوانات، کل موجودات زنده و مجموعه¬هایی مانند جمعیت، جوامع گیاهی، اکوسیستم ها، دریاچه¬ها،‌ جویبارها و کوه¬ها کرده است. با این مقدمه روشن می¬شود که محیط زیست خود مفهومی نسبی و قیاسی است؛ بر این اساس همواره این سئوال مطرح است که منظور از محیط زیست محیط زیست انسان، حیوانات و یا چه کسی است؟ محیط زیست در این معنا تمام کره زمین با همه موجودات، ‌آب ها و خاکها و کل زیست کره و حتی فراتر از آن را شامل است. اما اخلا ق محیط زیست شاخه ای از اخلاق کاربردی است که به برخورد انسان ها با عالم غیر انسان و عناصر غیر انسانی می پردازد. از این رو آن چه مستقیما مورد توجه اخلاق محیط زیست قرار دارد، بررسی چگونگی رابطه عوامل انسانی آگاه و خود مختار با چیزهای موجود در محیط زیست است. گفتنی است که اخلاق محیط زیست نه تنها به محیط طبیعی بلکه به محیط شهری نیز توجه دارد؛ توجه به تاثیر پذیری فیزیکی، ذهنی و روحی آدمی از طراحی و مصالح ساختمان¬های ساخته شده نمونه ای از این مسائل است.[1]

[1] . جمعی از نویسندگان،‌ اخلاق کاربردی،‌ قم، ‌پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386،‌ ص199

به "چند" رویکرد استراتژی

چهارشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ ق.ظ | masod rezaei | ۱ نظر

 

به "چند" رویکرد استراتژی

 

محدوده  بی شماری از مشکلات و راه حل ها، از بازیگران و اقدامات، و از منابع و توانمندی که افراد خاص در محیط زیست به وضوح نیاز به یک استراتژی "چند" است که به حساب تمام حالات ممکن است. و اجزای این استراتژی شامل ...

 

چند رسانه ای : استفاده از وسایل و تکنولوژی های مختلف برای مقابله با یک مشکل یا مسئله در منابع محیط زیستی

چند سطح : درک مسائل درگیر در مقیاس های مختلف در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

چند منظوره : استفاده از اطلاعات و منابع برای اهداف مختلف برای رسیدن به اهداف و مقاصد متفاوت است.

چند فعالیت درسایت : استفاده از شکلهای مختلف تعامل رسمی و غیر رسمی و همکاری برای شروع فعالیت خاص و مهم در اجرای پروژه ها و همدردی با مردم

چند بعدی : درک حالت های مختلف ارتباطات از یک به یک ، یک به چند ، چند به یک و چند به بسیاری از فعالیت ها

چند بازیگر نقش اول مرد: دخالت بازیگران مختلف، در آوردن منابع مختلف و نقاط قوت - از جمله گروه های اجتماعی، سازمان های غیر دولتی، کسب و کار و غیره میتواند در افزایش دید جهانی نسبت به محیط اطراف تغییر کند.

چند زمان: یک جدول زمانی محتاطانه در سیاست هایی که معتبر و تابع در کوتاه مدت هستند در حال توسعه، میان مدت و بلند مدت برنامه ای باشد که رشد فعالیت های موجود ثبت و تحقیقات لازم از سوی افرادی چون : نخبگان – اساتید – دانشجویان و عموم مردم

این استراتژی ها در برنامه ای که بودجه آن از سوی کشور ها تامین شود و با ترویج فرهنگ و جایگزین کردن شیوه های درست بجای شیوه های غلط رایج میان مردم  میتواند رویکرد مناسبی برای جلوگیری از جنگ ها و کم آبی و کمبود مواد غذایی در دنیا باشد + سیستم نظارت جهانی

 

باتشکر از تمام کسانی که مارا در این را همراهی کردند و پیشنهاد هایشان را برای ما دریغ نکردند و باز هم از کسانی که به این نوشته نظر میدهند بسیار سپاس گذاریم.

 

مسعود رضایی

 

ایده محیط زیستی

دوشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۰۵:۳۹ ب.ظ | masod rezaei | ۱ نظر

ایده محیط زیستی

 

 دانش آموزان دبیرستانی و کالجی ها اغلب وادار به نوشتن مقالات و یا ارسال یک مقاله پژوهشی به بانک های اطلاعاتی جهان امروزی  در موضوعات گوناگون زیست محیطی هستند . با توجه به نگرانی های بسیاری از ما در حال حاضر برای جهان طبیعی ، یک رفلکس است که مشترک به انتخاب یک موضوع در میان مسائل متعددی از محیط زیست را تجربه می کنیم و در آینده نزدیک آن را درک خواهیم کرد. در مورد نوشتن یک مقاله در مسائل زیست محیطی هنگام چیدن یک مسئله قرار گرفتن در محیط خاص برای کشف و ایده میباشد ، یک جای خوب برای شروع این بررسی لازمه کار است تا از مسائل زیست محیطی بتوان بهترین راندمان را گرفت.میتوان از موضوع زیر استفاده کرد.

 

تغییر جهانی آب و هوا

    یک مقاله در گرم تر شدن کره زمین احتمالا باید با یک بررسی اولیه از شروع تغییرات آب و هوایی جهانی باشد ، پس از بحث و تحقیق به علت و دلایل و به  گازهای گلخانه ای برداخت مانند: مشاهدات تغییرات دمای زمین، تغییرات در اقیانوس ها، و یا اثرات در قسمت های یخ زده جهان و...

    برخی از دیدگاه های دیگر می تواند اثرات گرم تر شدن کره زمین در تولید شربت افرا، امنیت غذایی، فنولوژی بهار، امنیت ملی، حتی در شهرستانها و یا در جهان باشد.

    یک راه خوب برای پایان دادن به یک ماموریت در یک یادداشت مثبت اشاره کردن به این عوامل مانند: کاهش تغییرات آب و هوا، ایده برای کاهش گرمایش جهانی، راهنمایی برای کاهش گازهای گلخانه ای در خانه، یا حتی در تعطیلات آخر هفته کشور باشد.

ایام محرم را به مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمائیم

چهارشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۰۵:۳۰ ب.ظ | masod rezaei | ۱ نظر

حرمت ویژه ماه محرم

 

تاسیس تاریخ برای مسلمانان در زمان خلافت خلیفه دوم مسلمین و با مشورت علی علیه‌السلام در سال شانزدهم هجری صورت گرفته است. مبدا تاریخ را هجرت پیامبر و ماه نخست آن را محرم، سالی که هجرت روی داده بود گرفتند ....(1) علت نامگذاری این ماه آن بود که در ایام جاهلیت، جنگ در این ماه را حرام می دانستند.

ـ در دوم ماه محرم الحرام سال 61 هجری کاروان حضرت امام حسین علیه‌السلام وارد کربلا شد و سپاهیان دشمن که هر روز بر تعدادشان افزوده می شد در روزهای تاسوعا و عاشورا که روز نهم و دهم محرم می باشد او و یارانش را به شهادت رساندند. پیشوای هشتم شیعیان امام رضا علیه‌السلام در خصوص این ماه فرمود: در جاهلیت، حرمت این ماه نگاه داشته می شد و در آن نمی جنگیدند ولی در این ماه، خونهای ما را ریختند و حرمت ما را شکستند و فرزندان و زنان ما را اسیر کردند و خیمه ها را آتش زدند و غارت کردند و حرمت پیامبر را دربارة ذریه اش رعایت نکردند. .... آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی در «مراقبات» نوشته است:«کودکانم را می دیدم که در دهة نخست ماه محرم غذا نمی خوردند و به نان خالی اکتفا می کردند کسی هم به آنان نگفته بود ماه محرم شروع شده است گمان می کنم عشقی درونی آنان را برمی انگیخت.» (2) به همین دلیل ماه محرم با حادثه عاشورا عجین شده است و فرا رسیدن آن دلها را پر از غم می سازد و پیروان و شیفتگان امام حسین علیه‌السلام از اول محرم، محافل و مجالسی را سیاهپوش کرده، به یاد آن امام شهید به عزاداری می پردازند.... (3(


1-(تاریخ تحلیلی اسلام/ دکتر شهیدی/ ص130)
2-(
پیام آورعاشورا/ مهاجرانی/ص 11)
3-(
با اندکی دخل و تصرف/ فرهنگ عاشورا جواد محدثی/ ص 406)

 

 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

 

در بارگاه قدس که جای ملال نیست

 

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

 
 
 

فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را به تمامی کاربران عزیز تسلیت عرض می‌نماییم.

ما را نیز از دعای خیر خود محروم نفرمایید .

 

 

 

تبلیغات در این بلاگ رایگان میباشد.

چهارشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۴ ب.ظ | masod rezaei | ۰ نظر

تبلیغات در این بلاگ به مدت 15 روز رایگان می باشد.

تبلیغات

 

* 15 روز نمایش در صفحه تبلیغات بلاگ

      *  5 روز نمایش در صفحه اصلی بلاگ  هدیه

* سایت شما در این بلاگ پیوند میشود.  هدیه

*  اندازه تبلیغات متوسط میباشد.

 

آخر جلسه

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۰۱ ب.ظ | masod rezaei | ۸ نظر

 

با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد مگر این که آدم بشود/همه گرفتاری‌ما از آمریکاست

دبه

امیدواریم که آخر جلسه ....

انرژی هسته ای

يكشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۳۳ ب.ظ | masod rezaei | ۱ نظر

بر شهپر عشق او جبرائیلیم ،بالا سر خصم مثل عزرائیلیم ،

لبیک لک القائدنا الخامنه ای، ما عاشق جنگ با اسرائیلیم...

آرزوی موفقیت برای تیم مذاکرات هسته ای را داریم.

 

انرژی هسته ای

ما همچنان ایستاده ایم    دانشجویان محیط زیست