بلاگ علمی دانشجویان محیط زیست

پایگاه علمی و بررسی محیط زیست

بلاگ علمی دانشجویان محیط زیست

پایگاه علمی و بررسی محیط زیست

بلاگ علمی دانشجویان محیط زیست

اولین تجربه دانشجویان محیط زیست

بایگانی

به "چند" رویکرد استراتژی

محدوده  بی شماری از مشکلات و راه حل ها، از بازیگران و اقدامات، و از منابع و توانمندی که افراد خاص در محیط زیست به وضوح نیاز به یک استراتژی "چند" است که به حساب تمام حالات ممکن است. و اجزای این استراتژی شامل ...

 

چند رسانه ای : استفاده از وسایل و تکنولوژی های مختلف برای مقابله با یک مشکل یا مسئله در منابع محیط زیستی

چند سطح : درک مسائل درگیر در مقیاس های مختلف در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

چند منظوره : استفاده از اطلاعات و منابع برای اهداف مختلف برای رسیدن به اهداف و مقاصد متفاوت است.

چند فعالیت درسایت : استفاده از شکلهای مختلف تعامل رسمی و غیر رسمی و همکاری برای شروع فعالیت خاص و مهم در اجرای پروژه ها و همدردی با مردم

چند بعدی : درک حالت های مختلف ارتباطات از یک به یک ، یک به چند ، چند به یک و چند به بسیاری از فعالیت ها

چند بازیگر نقش اول مرد: دخالت بازیگران مختلف، در آوردن منابع مختلف و نقاط قوت - از جمله گروه های اجتماعی، سازمان های غیر دولتی، کسب و کار و غیره میتواند در افزایش دید جهانی نسبت به محیط اطراف تغییر کند.

چند زمان: یک جدول زمانی محتاطانه در سیاست هایی که معتبر و تابع در کوتاه مدت هستند در حال توسعه، میان مدت و بلند مدت برنامه ای باشد که رشد فعالیت های موجود ثبت و تحقیقات لازم از سوی افرادی چون : نخبگان – اساتید – دانشجویان و عموم مردم

این استراتژی ها در برنامه ای که بودجه آن از سوی کشور ها تامین شود و با ترویج فرهنگ و جایگزین کردن شیوه های درست بجای شیوه های غلط رایج میان مردم  میتواند رویکرد مناسبی برای جلوگیری از جنگ ها و کم آبی و کمبود مواد غذایی در دنیا باشد + سیستم نظارت جهانی

 

باتشکر از تمام کسانی که مارا در این را همراهی کردند و پیشنهاد هایشان را برای ما دریغ نکردند و باز هم از کسانی که به این نوشته نظر میدهند بسیار سپاس گذاریم.

مسعود رضایی